สถานะ ออนไลน์

มี 219 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า อ.บางละมุง 173/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 30
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยยาง (สุภาพสามัคคีราษฎร์) อ.บ้านบึง 175/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 23
ร่าง ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคมเขตชุมชนจังหวัดชลบุรี ในเขตความรับผิดชอบของ สภ.หนองขาม อ.ศรีราชา เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 2
ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง อ.พานทอง เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 2
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฏร์รังสรรค์ ) อ.บ้านบึง 176/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 12
ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านบึงตะกู-บ้านอมพนม (ชบ.ถ.1-0801)หมู่ที่ 6 ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองขาม (ไตรราษฎร์อำรุง) อ.ศรีราชา 177/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 16
ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง 171/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 20
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองสปริง อ.บ่อทอง 168/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 22
ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3) เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 22