สถานะ ออนไลน์

มี 136 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองหมี—หนองหงส์ หมู่ที่ 10 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 7
ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไผ่ ซอย 1 หมู่ที่ 13 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 4
ร่าง ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดโป่งตามุข อ.พานทอง เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 3
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อ.บ่อทอง 5/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 19
ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อ.ศรีราชา เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 6
ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งกลม อ.บางละมุง เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 8
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองพลู-บ้านคลองยาง(ชบ.ถ-0906) หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ ถึง หมู่ที่ 8 บ้านคลองใหญ่ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง 4/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 15
ร่าง ประกาศโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนชากนอกถึงทางรถไฟ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 6
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำพร้อมระบบสุขาภิบาล และงานปรับปรุงรอบอาคารสำนักงาน อาคาร อบจ.ชลบุรี 2/2563 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 15
ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำบันทึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 9,000 เล่ม เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 4