สถานะ ออนไลน์

มี 280 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณสายถนนหัวกุญแจ-เรือนจำ หมู่ที่ 4,9 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 8
ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ อบต.บ้านเก่า อ.พานทอง เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 9
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักปลัด อบจ.ชบ และรองปลัด อบจ.ชบ 56/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 29
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายข้างวัดนาวัง หมู่ที่ 4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง 55/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 28
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้ อบต.คลองกิ่ว หมู่ที่ 7 บ้านมาบลำบิด อ.บ้านบึง เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 12
ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 9
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายพนัสนิคม-สระสี่เหลี่ยม-วัดแก้วศิราม (ชบ.ถ.1-0510)หมู่ที่ 2,5,7 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 10
ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้ อบต.มาบโป่ง อ.พานทอง เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 10
ร่าง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 11
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างติดตั้งเต็นท์โดมสีขาว ผ้ากันสาดแบบใส และบูธซิสเต็ม สำหรับโครงการ Otop chonburi 2019 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 7 มีนาคม 2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 9