สถานะ ออนไลน์

มี 230 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาซื้อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง (จัดซื้อเครื่องอุปโภค จำนวน 2,666 ชุด) 119/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 22
ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักซอยพลูตาหลวง 7 (ซอยเขาตะแบก) หมู่ที่ 6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 3
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยน้ำโจนใต้ – ฟาร์มไก่พื้นเมือง ชุมชนที่ 10 (วัดต้นสน) ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง 117/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 31
ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 102 หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลูล่าง ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 4
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้งพร้อมตีเส้น โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 118/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 27
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเซิดน้อย-เกาะไม้แหลม (ชุมชน 14 ดำรงชัย-บุปผชาติ-บึงแลนด์) ต.บ้านบึง 115/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 27
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสำราญ-หนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง 116/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 25
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาซก 101 หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลูล่าง ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ 114/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 31
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.427 เชื่อมถนนสาย ชบ.3016 แยก 344-บ้านอ่างแก้ว หมู่ที่ 4 ต.หนองใหญ่ เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 16
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผูกพัน-บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง 110/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 23