สถานะ ออนไลน์

มี 285 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโรงหีบ-ไร่หนึ่ง (ชบ.ถ.1-0306) หมู่ที่ 4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง .จ.ชลบุรี 209/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 22
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพริก-ท่าตะเกียบ หมู่ที่ 5 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง 211/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 12
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 2 (สายหนองบอน-เขากระถิน) หมู่ที่ 6 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง 206/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 24
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสงสว่างสาธารณะบริเวณถนนเขาตาโล-เชื่อมวัดเขาเสาธงทอง ถนนพรประภานิมิต-เชื่อมมอเตอร์เวย์ ถนนหนองไม้แก่น ซอย 8-เชื่อมมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 6,7,10,14 เทศบาลเมืองหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 208/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 15
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายบ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง 207/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 13
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองส่งน้ำ-ถนนสายทรงธรรม-หนองไผ่ หมู่ที่ 2,6,9 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม 210/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 18
ร่าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้ชุมชนบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลหมอนนาง บริเวณพื้นที่ตลาดทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 10
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน สปช.008 โรงเรียนบ้านเขาซก (เบณจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อ.หนองใหญ่ 230/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 18
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโปร่งเกตุ-บ้านอมพนม (ชบ.ถ.1-0805) หมู่ที่ 3 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง 197/2562 เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 18
ร่าง ประกวดราคาจ้างโรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายห้วยกะปิ 4-ถนนสายทุ่งสระ 1 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี เขียนโดย นายอนุชิต มาบัณฑิตย์ 9