ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้ อบต.หนองหงส์ ระยะที่ 1 อ.พานทอง 48/2562

          ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้ อบต.หนองหงส์ ระยะที่ 1 อ.พานทอง  48/2562

Attachments:
Download this file (T62-01-25-02.pdf)ร่างประกาศ[ ]819 kB
Download this file (T62-02-04-09.pdf)ประกาศ[ ]1547 kB