ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผูกพัน-บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง 110/2562

          ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผูกพัน-บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง  110/2562

Attachments:
Download this file (T62-04-01-06.pdf)ร่างประกาศ[ ]830 kB
Download this file (T62-04-09-20.pdf)ประกาศ[ ]812 kB