สถานะ ออนไลน์

มี 130 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประกวดราคาซื้อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง (จัดซื้อเครื่องอุปโภค จำนวน 2,666 ชุด) 119/2562

          ประกวดราคาซื้อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง (จัดซื้อเครื่องอุปโภค จำนวน 2,666 ชุด)  119/2562

Attachments:
Download this file (T62-04-11-07.pdf)ร่างประกาศ[ ]550 kB
Download this file (T62-04-24-02.pdf)ประกาศ[ ]559 kB