สถานะ ออนไลน์

มี 232 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เอกสารเผยแพร่
Overview Search Downloads Up
Category: ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
Page 1 of 2
Startต่อไป12ต่อไปEnd
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Name Created Size Downloads    
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 09-11-2561 32.92 KB 43 Download
Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 08-11-2561 33.82 KB 41 Download
Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30-10-2561 34.91 KB 40 Download
Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01-11-2561 34.51 KB 43 Download
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18-10-2561 34.68 KB 48 Download
Download
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 09-10-2561 33.05 KB 37 Download
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 09-10-2561 35.21 KB 40 Download
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 09-10-2561 47.99 KB 38 Download
Download
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 09-10-2561 54.37 KB 35 Download
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัญชีเงินโอน (ครั้งที่ 6) 09-10-2561 207.05 KB 37 Download
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 09-10-2561 78.09 KB 35 Download
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัญชีเงินโอน (ครั้งที่ 8) 09-10-2561 36.2 KB 35 Download
Download
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 05-10-2561 30.89 KB 36 Download
Download
รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บัญชีโอนเงิน (ครั้งที่ 4 ) 09-08-2561 693.51 KB 39 Download
Download
รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24-09-2561 3.94 MB 33 Download
Download
รายงานแผนการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24-09-2561 5.14 MB 40 Download
Download
รายงานแผนการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12-10-2560 6.71 MB 85 Download
Download
รายงานแผนการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) 05-10-2560 576.28 KB 66 Download
Download
รายงานแผนการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 17) 29-09-2560 81.03 KB 59 Download
Download
รายงานแผนการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 16) 26-09-2560 1.19 MB 56 Download
Download
รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัศดุ และจัดทำแผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 18-09-2560 287.04 KB 62 Download
Download
รายงานแผนการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 13) 11-09-2560 88.64 KB 46 Download
Download
รายงานแผนการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 บัญชีโอนเงิน(ครั้งที่ 11) 31-08-2560 786.59 KB 61 Download
Download
รายงานแผนการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 บัญชีโอนเงิน(ครั้งที่ 2) 13-01-2560 258.39 KB 106 Download
Download
รายงานแผนการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 บัญชีโอนเงิน(ครั้งที่ 2) 27-12-2559 257.63 KB 89 Download
Download
รายงานแผนการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 บัญชีโอนเงิน(ครั้งที่ 1) 20-12-2559 236.08 KB 94 Download
Download
รายงานแผนการจัดหาพัศดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 15 ) 18-10-2559 156.96 KB 93 Download
Download
รายงานแผนการจัดหาพัศดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 18-10-2559 4.57 MB 102 Download
Download
รายงานแผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 18-10-2559 5.43 MB 121 Download
Download
รายงานแผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (สำหรับส่งจังหวัดชลบุรี) 18-10-2559 3.97 MB 93 Download
Download