สถานะ ออนไลน์

มี 277 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เอกสารเผยแพร่
Overview Search Downloads Up
Category: ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)-การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
Page 1 of 3
Startต่อไป123ต่อไปEnd
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Name Created Size Downloads    
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2561 21-09-2561 259.98 KB 39 Download
Download
ขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2561 13-09-2561 32.34 KB 39 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2561 30-08-2561 696.96 KB 41 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2561 21-08-2561 728.58 KB 31 Download
Download
เรียกประชุมสภา อบจ.ชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2561 31-07-2561 20.99 KB 36 Download
Download
ปิดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2561 31-07-2561 23.59 KB 35 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 27-02-2561 755.59 KB 119 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2560 29-09-2560 317.1 KB 48 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 25-09-2560 633.06 KB 41 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 18-09-2560 883.97 KB 48 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 29-08-2560 717.31 KB 48 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560 15-08-2560 1.18 MB 44 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 23-03-2560 870.63 KB 49 Download
Download
ปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 02-04-2561 23.62 KB 47 Download
Download
เรียกประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 08-02-2561 20.17 KB 48 Download
Download
ปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560 16-10-2560 20.14 KB 52 Download
Download
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2560 27-09-2560 23.13 KB 55 Download
Download
ขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560 20-09-2560 25.92 KB 48 Download
Download
ขอเชิญประชุมสภา อบจ.ชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 13-09-2560 32.11 KB 45 Download
Download
ขอเชิญประชุมสภา อบจ.ชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 25-08-2560 31.21 KB 49 Download
Download
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560 26-07-2560 24.74 KB 51 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 21-09-2559 856.86 KB 69 Download
Download
ปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำ พ.ศ 2560 07-04-2560 22.54 KB 62 Download
Download
ขอเชิญประชุมสภา อบจ.ชลบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2ประจำปี 2560 21-03-2560 32.49 KB 62 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 16-02-2560 1.14 MB 113 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 08-12-2559 691.11 KB 79 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2559 29-11-2559 785.24 KB 79 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 29-09-2559 689.03 KB 60 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2559 08-09-2559 856.86 KB 60 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2559 26-07-2559 574.24 KB 69 Download
Download