สถานะ ออนไลน์

มี 267 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เอกสารเผยแพร่
Overview Search Downloads Up
Category: มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายฯ ม.9(7)
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Name Created Size Downloads    
ปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 05-04-2562 43.46 KB 4 Download
Download
กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป 21-03-2562 47.81 KB 4 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561 22-03-2562 669.53 KB 3 Download
Download
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 11-02-2562 38.49 KB 2 Download
Download
ปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2561 30-09-2561 39.91 KB 3 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2561 28-09-2561 835.83 KB 4 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 25-09-2561 686.03 KB 1 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 24-09-2561 899.8 KB 4 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 18-09-2561 259.98 KB 4 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 18-09-2561 441.35 KB 3 Download
Download
ขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2561 10-09-2561 32.34 KB 3 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2561 28-08-2561 696.96 KB 1 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 27-08-2561 728.58 KB 1 Download
Download
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2561 26-07-2561 20.99 KB 3 Download
Download
ปิดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2561 24-07-2561 23.59 KB 4 Download
Download
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 21-03-2561 755.59 KB 1 Download
Download
กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป 27-02-2562 48.02 KB 3 Download
Download
กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป 17-02-2560 49.27 KB 2 Download
Download