สถานะ ออนไลน์

มี 197 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เอกสารเผยแพร่
Overview Search Downloads Up
Category: แผนงาน โครงการ งบประมาณ ปีปัจจุบัน ม.9(3)-ข้อมูลแผนเเละงบประมาณ
Page 1 of 2
Startต่อไป12ต่อไปEnd
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Name Created Size Downloads    
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 09-11-2561 125.01 KB 97 Download
Download
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 12-10-2561 86.8 KB 106 Download
Download
ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ. 2561 09-08-2561 1.59 MB 183 Download
Download
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 10-04-2561 67.46 KB 111 Download
Download
แต่งตั้งผู้แทนประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 03-01-2561 918.91 KB 60 Download
Download
การสารวจข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ. 2561 23-01-2561 138.5 KB 126 Download
Download
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 19-10-2560 467.68 KB 77 Download
Download
การจัดทำแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ประจำปี 2560 07-09-2560 1.78 MB 128 Download
Download
การจัดทำแผนเพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562 ) ฉบับที่ 5 ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 02-08-2560 212.76 KB 86 Download
Download
การจัดทำแผนเพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 )ฉบับที่ 1 ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 02-08-2560 103.48 KB 153 Download
Download
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 26-07-2560 82.44 KB 84 Download
Download
การจัดทำแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ประจำปี 2560 17-07-2560 518.65 KB 102 Download
Download
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 19-04-2560 161.48 KB 71 Download
Download
แผนเพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลงพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ฉบับที่ 3 ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 23-11-2559 439.5 KB 151 Download
Download
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 23-11-2559 324.81 KB 128 Download
Download
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 23-11-2559 448.37 KB 98 Download
Download
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 25-01-2560 79.93 KB 100 Download
Download
การสารวจข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ. 2560 19-01-2560 44.69 KB 247 Download
Download
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 10-10-2559 158 KB 141 Download
Download
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 16-08-2559 81.38 KB 88 Download
Download
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปี 2559 08-07-2559 325.84 KB 132 Download
Download
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี 2559 08-07-2559 341.89 KB 129 Download
Download
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560 08-07-2559 855.24 KB 205 Download
Download
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 24-05-2559 164.46 KB 130 Download
Download
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 3 ของเดือนเมาายน - มิถุนายน 2559 10-05-2559 79.57 KB 99 Download
Download
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 18-11-2557 241.03 KB 123 Download
Download
ข้อมูลแผนพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2559 11-04-2559 1.25 MB 265 Download
Download
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 19-02-2559 49.59 KB 141 Download
Download
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานฯ ปี 2559 14-01-2559 149 KB 361 Download
Download
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 30-10-2558 237.19 KB 189 Download
Download